İletişime Geçin

NICE Kindergarten Ailesi

Hayata olumlu bakar ve mutludur
Sosyal ve özgüvenlidir.
Öğrenmekten heyecan duyar
Merak eder, sorgular, farkındalığı yüksektir.
Doğayla ve değerlerle iç içe yaşar.
Yaratıcı ve Üretkendir
Özgün ve Özgürdür
Problem çözme becerileri gelişmiştir.
Uluslararası ortamda dünya vatandaşı olarak yetişir.
Nice Kindergarten Öğretmenleri Mükemmeldir.
Doğaya saygılıdır.
Geri dönüşümü önemser ve benimser.
ve çocuklarımızın, ailelerin en değerli varlıkları olduğunun bilincindedir.