Okul Öncesi

Okul Öncesi

Çocukların bebeklikten çocukluğa geçtikleri bu dönemde çevrelerini keşfetmeye çalıştıklarını görürüz. Bu nedenden dolayı okul öncesi dönemde, çocuklarımıza gerekli temel eğitimin verilmesi gerekmektedir. Bunun içinde ingilizce ve spor odaklı eğitimler verilmektedir.

İngilizce ile güne başlayan çocuklar, native ve sınıf öğretmenleriyle beraber günlük akışı takip eder. Okula ve geleceğe hazırlandıkları ortamda sezgisel öğrenme yaparlar. Oyunlaştırılmış müfredatlarımızla zamanlarını; sanat, matematik, orf ve ritim, sportif faaliyetler, robotik, stem, nts branş derslerini alanında uzman native ve ana öğretmenleri ile Nice Bilingual (Çift Dilli) programı dahilinde geçirirler.