Nice STEM

Nice STEM

Okulumuzda STEAM’i (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğlenceli öğrenme yoluyla benimsetiyoruz. Çocuklar böylece, çevrelerindeki dünyanın harikalarını keşfediyorlar. Uygulamalı etkinlikler ve oyunlar aracılığıyla meraklarını tetikliyor, gelecekteki öğrenmeleri için güçlü bir temel oluşturup, keşif sevgisine teşvik ediyoruz.
STEM eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. İş dünyasına girdiklerinde de proje becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim gören meraklı, soru sorma becerilerine sahip, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesini, üniversitelerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Günümüzün bilgi ve iletişim çağında STEM eğitimi ülkemiz için de çok önemli olup, yeterli bilgi birikimine zamanında sahip olmak açısından eğitim sistemimizde en kısa zamanda proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM eğitimi uygulamalarının yaygınlaşması önem arz etmektedir.