Nice NTS

Nice NTS

Matematiğin amaç değil araç olarak kullanıldığı bu derste çocuklar problem çözme yeteneklerini arttırır, sorumluluk alma ve karar verme yetilerini güçlendirirler. Böylelikle hayal güçlerinin sağ beyin, sayısal becerilerin sol beyin de aktif olduğu süreçte her iki beynin aktif olarak kullanılmasıyla en etkin öğrenmeyi gerçekleştirirler.
NTS dersleri sayesinde çocuklar öğrenciler, kağıt kalem kullanmadan soyut kavramların hikayeleştirilmesi ile temel dört işlemi yaparlar. Bu sebeple çocuklar, matematiksel olarak kavrama yetilerini geliştirirken, aynı zamanda da hızlı ve pratik muhakeme yapabilme özelliklerini kazanırlar.