Okul Öncesini (3-5yaş) “İyi miyim yoksa kötü mü?”

Okul Öncesini (3-5yaş) “İyi miyim yoksa kötü mü?”

Okul Öncesini (3-5yaş) “İyi miyim yoksa kötü mü?”
Genel Bakış:

  • Psikososyal Çatışma: İnisiyatife karşın Suçluluk
  • Ana Soru: “İyi miyim yoksa kötü mü?”
  • Temel Fazilet: Amaç
  • Önemli Olay (lar): Keşif, Oyun

Girişime ve Suçluluk Aşamasına Yakından Bakış

Çocuklar okul öncesi yıllara girerken, psiko-sosyal gelişimin girişime karşı suçluluk merkezli üçüncü aşamasına başlarlar. Önceki iki aşamayı başarıyla tamamlamışlarsa, çocuklar artık dünyanın güvenilir olduğunu ve bağımsız hareket edebileceklerini hissederler. Artık çocukların kendileri ve dünya üzerinde güç uygulayabileceklerini öğrenmeleri önemli.

Bir şeyleri kendi başlarına denemeleri ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri gerekir.

Çocuklar Girişimi Nasıl Geliştirir?

Çocukların aktiviteleri planlayarak, görevleri tamamlayarak ve zorluklarla yüzleşerek inisiyatif alarak çevre üzerinde kontrol ve güç sağlamaya başlaması gerekir. 

Bu aşamada, sorumlu kişilerin keşfetmeyi teşvik etmesi ve çocukların uygun seçimler yapmasına yardımcı olması önemlidir. Cesareti kıran veya umursamayan sorumlu kimselerin (anne-baba, bakıcı veya öğretmenler), çocukların kendilerinden utanmalarına ve başkalarının yardımına aşırı bağımlı hale gelmelerine neden olabilir.

Çocuklar, hayatlarını etkileyen şeyler üzerinde daha fazla kontrol uygulamaya başlarlar. Bu tür kararlar, birlikte oynadıkları arkadaşlardan, katıldıkları aktivitelerden ve farklı görevlere yaklaşma şekillerine kadar değişebilir. Ebeveynler ve diğer yetişkinler çocukları belirli arkadaşlarına, etkinliklerine veya seçimlerine yönlendirmek isteyebilir, ancak çocuklar direnebilir ve kendi seçimlerini yapmakta ısrar edebilir. Bu, zaman zaman ebeveyn istekleriyle bazı çatışmalara yol açsa da, çocuklara bu tür seçimler yapma şansı vermek önemlidir. Bununla birlikte, ebeveynlerin güvenli sınırları zorlamaya devam etmesi ve çocukları modelleme ve pekiştirme yoluyla iyi seçimler yapmaya teşvik etmesi önemlidir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, oyun ve hayal gücü bu aşamada önemli bir rol üstleniyor. Oyun oynama özgürlüğü ve cesaretlendirilerek çocukların inisiyatif alma duyguları pekiştirilir. Fiziksel ve yaratıcı oyunlara girişme çabaları yetişkinler tarafından bastırıldığında, çocuklar kendi kendilerine başlattıkları çabaların bir utanç kaynağı olduğunu hissetmeye başlarlar. Yetişkinler tarafından aşırı yönlendirilen çocuklar, bir inisiyatif duygusu geliştirmek ve kendi yeteneklerine güvenmek için mücadele edebilir.

3. Aşamada Başarı ve Başarısızlık

Bu aşamadaki başarı bir amaç duygusuna yol açarken, başarısızlık bir suçluluk duygusuyla sonuçlanır. Nedir bu suçluluk?

Esasen, bu aşamada bir inisiyatif duygusu geliştiremeyen çocuklar, yeni şeyler deneme korkusu yaşayabilir. Bir şeye yönelik doğrudan çaba gösterdiklerinde, yanlış bir şey yaptıklarını hissedebilirler. Hayatta hatalar kaçınılmaz olsa da, inisiyatif sahibi çocuklar hataların olduğunu anlayacaklar ve tekrar denemeleri gerekecek. Suçluluk duyan çocuklar, bunun yerine hataları kişisel bir başarısızlık işareti olarak yorumlayacak ve “kötü” oldukları hissine kapılacaklar.

İdeal bir bireysel inisiyatif dengesi ve başkalarıyla çalışma isteği elde edildiğinde amaç olarak bilinen yapabilirim, başarabilirim iç güdüsü ortaya çıkar.

Kendine güvenen, denemekten korkmayan, kendisini ifade edebilen Nice Çocuklar için varız.

Nice Ailesi Rehberlik Birimi